Hướng dẫn đổi tên Docker Container một cách dễ dàng

rate
type
status
date
slug
summary
tags
category
icon
password
rateNumber

Hướng dẫn đổi tên Docker Container một cách dễ dàng

Trong quá trình làm việc với Docker, bạn có thể cần phải đổi tên một container đã được tạo ra. Tuy nhiên, việc này không phải lúc nào cũng đơn giản. Trong bài viết này, chúng ta sẽ tìm hiểu cách đổi tên một Docker container một cách dễ dàng.

Hướng dẫn đổi tên docker container

Để đổi tên docker container t dùng lệnh:
 
Ví dụ:
Mình có một container với id là dd8edfc7b984 và name là romantic_meninsky
Bây giờ mình tiến hành đổi tên container đó thành stackjava
Kết quả: vẫn là container với id dd8edfc7b984 nhưng tên đã đổi thành stackjava
notion image
 
Lưu ý: lệnh docker rename áp dụng cho cả các container đang chạy và các container đang bị tắt.
 
Tác giả: Bảo Châu - 09/09/2023
 
Từ khoá: thật thú vị, docker, thủ thuật, lập trình, phần mềm, phần mềm đào tạo, bảo châu, nguyễn phúc bảo châu
 
Bài viết liên quan