Feature Branches trong Git Flow: Tách riêng tính năng để phát triển một cách hiệu quả

Feature Branches cho phép các nhà phát triển làm việc trên các tính năng khác nhau một cách độc lập mà không ảnh hưởng đến nhau, giúp quá trình phát triển trở nên linh hoạt và dễ quản lý.

Git Flow: Quản lý dự án phát triển phần mềm hiệu quả

Git Flow giúp tối ưu hóa quá trình làm việc của các nhóm phát triển, đảm bảo sự ổn định và hiệu quả trong việc phát triển ứng dụng.

Git Stash: Giải pháp lưu trữ tạm thời đơn giản và hiệu quả

Trong Git, "stash" là một chức năng được sử dụng để tạm thời lưu trữ các thay đổi chưa được commit mà bạn đã thực hiện trong thư mục làm việc của bạn.