MacOS Sonoma xuất hiện với các tiện ích máy tính để bàn, hội nghị truyền hình được cải thiện và chế độ trò chơi

Phiên bản mới nhất của hệ điều hành máy tính để bàn của Apple có ở đây với macOS Sonoma . Được đặt tên theo thị trấn du lịch nhỏ ở California, MacOS Sonoma mang đến một số cuộc đại tu giao diện người dùng, bắt đầu với các tiện ích tương tác mới.