Video review toàn bộ về One UI 6.0 mới nhất

Nếu bạn muốn tìm hiểu sâu về bản cập nhật One UI 6.0 beta đầu tiên cho Galaxy S23, thì không cần tìm đâu xa. Chúng tôi khám phá mọi thứ mới với bản cập nhật mới nhất và so sánh One UI 6.0 với One UI 5.1 song song.

Danh sách các thiết bị Samsung được cập nhật lên One UI 6.0 (Android 14)

Samsung đã sắp xếp hợp lý các chính sách cập nhật phần mềm của mình để dễ dàng tìm ra thiết bị nào sẽ nhận được bản cập nhật Android 14 One UI 6.0.