Hướng dẫn xem logs và logs realtime trên docker container

rate
type
status
date
slug
summary
tags
category
icon
password
rateNumber

Hướng dẫn cách nén và giải nén tệp tin trong Linux

 
Trong quá trình phát triển phần mềm, việc quản lý logs và theo dõi realtime logs của các container Docker là một công việc quan trọng và không thể thiếu. Bài viết này sẽ cung cấp cho bạn hướng dẫn chi tiết về cách xem logs và logs realtime trên Docker container. Tuy nhiên, trước khi đi vào hướng dẫn chính, chúng tôi xin lưu ý rằng bài viết này chỉ mang tính chất tham khảo và không phải là hướng dẫn chính thức.
 
Để thực hiện xem log của docker container ta dùng lệnh:
 
Muốn xem logs realtime (log thời gian thực) thì ta thêm option -f hoặc --follow
 
Tuy nhiên khi bạn dùng lệnh docker logs nó sẽ hiển thị toàn bộ logs từ ban đầu. Để giới hạn số dòng logs được lấy ra ta sử dụng option --tail
 
Ví dụ muốn hiển thị 10 dòng log cuối cùng và bắt đầu lắng nghe log realtime thì ta dùng lệnh sau:
 
Một số option khác của docker logs:
  • -since: hiển thị log từ thời điểm xác định
  • -util: hiển thị log tới thời điểm xác định
  • -details: hiển thị chi tiết log
 
Ví dụ mình có một conatiner đang chạy với container id là e4537bacfa0b
notion image
 
Bây giờ mình sẽ tiến hành xem log realtime, bắt đầu từ 5 dòng log cuối cùng của container đó:
 
notion image
 
Như vậy, qua bài viết này bạn đã biết cách xem logs và logs realtime trên Docker container thông qua các lệnh đơn giản. Việc quản lý logs và theo dõi realtime logs của các container Docker là rất quan trọng trong quá trình phát triển phần mềm. Hy vọng với hướng dẫn này sẽ giúp bạn thực hiện công việc này dễ dàng hơn.
 
Lưu ý: Bài viết này chỉ mang tính chất tham khảo và không phải là hướng dẫn chính thức.
 
Nguồn: Stackjava
 
Tác giả: Bảo Châu - 18/08/2023
 
Bài viết liên quan