Một số phím tắt trong Terminal giúp tăng mạnh hiệu suất làm việc

rate
type
status
date
slug
summary
tags
category
icon
password
rateNumber

Một số phím tắt trong Terminal giúp tăng mạnh hiệu suất làm việc

 
Nếu bạn là một người thường xuyên sử dụng Terminal, thì các phím tắt có thể là chìa khóa mở cánh cửa cho sự hiệu quả cao hơn.
 
Trong bài viết này, chúng ta sẽ cùng nhau khám phá một số phím tắt trong Terminal mà bạn có thể tích hợp vào quy trình làm việc hàng ngày của mình để tối ưu hóa thời gian và nâng cao hiệu suất. Hãy cùng nhau bắt đầu hành trình tìm hiểu về những bí mật nhỏ này để trở thành một chuyên gia Terminal thực thụ!

20 lệnh Terminal cho MacOS:

Ctrl + A: Đầu dòng.
Ctrl + E: Cuối dòng.
Ctrl + U: Xóa từ đầu đến con trỏ.
Ctrl + K: Xóa từ con trỏ đến cuối dòng.
Ctrl + W: Xóa từ con trỏ đến từ đầu tiên gặp.
Ctrl + R: Tìm kiếm trong lịch sử.
Ctrl + C: Hủy lệnh hiện tại.
Ctrl + D: Đóng cửa sổ hoặc thoát shell.
Cmd + T: Tab mới trong cùng cửa sổ.
Cmd + N: Cửa sổ mới.
Cmd + Shift + Left/Right Arrow: Chọn văn bản.
Cmd + C / Cmd + V / Cmd + X: Sao chép, dán, cắt.
Cmd + K: Xóa màn hình.
Cmd + L: Xóa màn hình và hiển thị dòng lệnh mới nhất ở đầu.
Cmd + Up/Down Arrow: Cuộn lịch sử lệnh.
Option + Left/Right Arrow: Di chuyển giữa các từ.
Tab: Hoàn thành lệnh hoặc tên file.
Cmd + Z: Dừng tiến trình (background).
Cmd + W: Đóng tab hoặc cửa sổ.
Cmd + Shift + T: Mở lại tab đã đóng gần đây nhất.

20 lệnh Terminal cho Linux:

ls: Liệt kê các file và thư mục trong thư mục hiện tại.
cd: Di chuyển đến một thư mục khác.
pwd: Hiển thị đường dẫn đến thư mục hiện tại.
cp: Sao chép file hoặc thư mục.
mv: Di chuyển hoặc đổi tên file/thư mục.
rm: Xóa file hoặc thư mục.
mkdir: Tạo thư mục mới.
rmdir: Xóa thư mục (phải trống).
cat: Hiển thị nội dung của file.
nano / vim: Mở trình soạn thảo văn bản.
ps: Liệt kê các tiến trình đang chạy.
kill: Dừng một tiến trình.
top: Hiển thị các tiến trình đang chạy theo thời gian thực.
df: Hiển thị thông tin về dung lượng ổ đĩa.
du: Đo lường dung lượng của thư mục.
wget: Tải file từ internet.
tar: Giải nén hoặc nén file và thư mục.
grep: Tìm kiếm mẫu trong file.
chmod: Đặt quyền truy cập file/thư mục.
chown: Đổi chủ sở hữu của file/thư mục.

Tổng kết

Hy vọng rằng những phím tắt này sẽ giúp công việc với Terminal trở nên dễ dàng hơn cho bạn!
 
Chúc các bạn thành công hơn trong công việc!
 
Từ khoá: lập trình, javascript, react, lodash, npm lodash, javascript lodash, thatthuvi, thật thú vị, nguyễn phúc bảo châu, bảo châu, khoá học online, website bán khoá học, react, nextjs, react native, học lập trình, terminal, thủ thuật, macos, lệnh terminal.
 
Bài viết liên quan