Cách tạo một drag-and-drop board tương tự Jira với Next.js và react-beautiful-dnd

rate
type
status
date
slug
summary
tags
category
icon
password
rateNumber

Cách tạo một drag-and-drop board tương tự Jira với Next.js và react-beautiful-dnd

 
Drag-and-drop là một tính năng phổ biến trong các ứng dụng web hiện đại, giúp người dùng dễ dàng tương tác với giao diện bằng cách kéo thả các phần tử.
 
Trong bài viết này, chúng ta sẽ cùng nhau xây dựng một ứng dụng drag-and-drop đơn giản bằng cách sử dụng Next.js và thư viện react-beautiful-dnd.

Cài đặt thư viện react-beautiful-dnd

Chạy lệnh sau để cài đặt react-beautiful-dnd:
hoặc dùng yarn

Cấu trúc dự án

Tạo một component mới hoặc chỉnh sửa trang index.js để thêm tính năng drag-and-drop. Trong ví dụ này, chúng ta sẽ chỉnh sửa trang index.js.
Mở file pages/index.js và thay thế nội dung hiện tại bằng mã sau:

Giải thích mã

 1. Dữ liệu ban đầu (initialData):
   • Chúng ta tạo dữ liệu mẫu với các nhiệm vụ và hai cột: "To do" và "In progress".
 1. Hàm onDragEnd:
   • Đây là nơi xử lý logic kéo thả. Nếu mục được thả vào cùng một cột, chúng ta chỉ cần cập nhật thứ tự của chúng. Nếu mục được thả vào cột khác, chúng ta cần di chuyển mục từ cột này sang cột kia.
 1. Bố cục cột:
   • Sử dụng flexbox để bố trí các cột cạnh nhau.

Chạy ứng dụng

Sau khi hoàn tất mã, chạy ứng dụng bằng lệnh sau:
Mở trình duyệt và truy cập http://localhost:3000, bạn sẽ thấy bảng drag-and-drop với hai cột. Bạn có thể kéo các mục từ cột "To do" sang cột "In progress" và ngược lại.

Kết luận

Qua bài viết này, chúng ta đã cùng nhau xây dựng một ứng dụng drag-and-drop đơn giản bằng Next.js và react-beautiful-dnd. Bạn có thể mở rộng và tùy chỉnh ứng dụng này để phù hợp với nhu cầu thực tế của mình. Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi hoặc góp ý nào, hãy để lại bình luận bên dưới. Chúc bạn thành công!
 
Từ khoá: lập trình, javascript, react, thatthuvi, thật thú vị, baochau, baochau9xx, nextjs, react native, học lập trình, drag and drop, react drag and drop, drag and drop like jira, nguyễn phúc bảo châu
 
Bài viết liên quan