Hướng dẫn sao lưu, khôi phục dữ liệu Redis

rate
type
status
date
slug
summary
tags
category
icon
password
rateNumber

Hướng dẫn sao lưu, khôi phục dữ liệu Redis

Trong trường hợp bạn lưu data trong redis nhưng sau đó muốn chuyển redis sang 1 server khác. Vậy làm thế nào để copy được dữ liệu trong redis sang server khác? vì data của redis lưu trong memory (RAM).
Thật may là Redis có cơ chế lưu data từ memory vào ổ cứng thành 1 file, và khi muốn khôi phục hoặc di chuyển server lại ta chỉ cần copy lại file đó là được.
Xem lại:

Hướng dẫn sao lưu, khôi phục dữ liệu Redis.

Trong ví dụ này mình sẽ thực hiện sao lưu/khôi phục dữ liệu redis với cơ chế RDB (Redis Database) (cơ chế lưu data mặc định của Redis).
Với cơ chế RDB, Redis sẽ thường xuyên lưu data từ memory vào ổ cứng thành file dump.rdb (tần suất có thể được cấu hình).
Các bước thực hiện backup/restore redis như sau:
 • Chạy lệnh save để lưu data vào file dump.rdb
 • Chạy lệnh config get dir để biết file dump.rdb nằm ở đâu. (Như hình bên dưới thì lưu ở folder /var/lib/redis)
 • Sang server cần restore:
  • Chạy lệnh config get dir để biết file dump.rdb nằm ở đâu
  • stop redis lại (ví dụ: sudo service redis-server stop)
  • xóa file dump.rdb cũ đi và copy file dump.rdb mới vào
  • restart redis là xong.
notion image
 
 
Bài viết liên quan