Xoá Logs và Giới Hạn File Log trong Docker: Hướng Dẫn Chi Tiết

rate
type
status
date
slug
summary
tags
category
icon
password
rateNumber

Xoá Logs và Giới Hạn File Log trong Docker: Hướng Dẫn Chi Tiết

Trong quá trình sử dụng Docker, các logs của các container có thể phát triển rất nhanh và chiếm không gian lưu trữ. Việc xoá logs và giới hạn file log là cách hiệu quả để quản lý bộ nhớ trong Docker. Trong bài viết này, chúng ta sẽ tìm hiểu cách thực hiện xoá logs và giới hạn file log trong Docker.
 
Để xem logs của docker container, hãy xem bài viết này:

1. Xóa log của docker

Nếu bạn cài docker, sau một thời gian sẽ thấy ổ cứng rất nhanh bị đầy (nhất là các server chạy nhiều docker container và ghi log liên tục). Trong khi kiểm tra thì docker images và docker container ko chiếm mấy dung lượng.
 
Nếu kiểm tra kỹ thì sẽ thấy dung lượng của 2 folder sau rất lớn:
 
Mặc định docker lưu log trong folder /var/lib/docker/containers, và mặc định thì log sẽ ko bị giới hạn kích thước nên sẽ tăng dần theo thời gian.
 
Để xóa log, ta dùng câu lệnh sau:
 

2. Giới hạn kích thước file logs của docker

  • Cách 1:
    • Giới hạn logs của từng docker container khi run với lựa chọn --log-driver--log-opt để quyết định bao nhiêu file log được ghi ra, kích thước mỗi file là bao nhiêu…
 
  • Cách 2:
    • Thiết lập logrotate để xóa log định kì bằng cách:
      Sửa file /etc/logrotate.d/docker-logs (nếu chưa có thì tạo mới) với nội dung sau:
 
 
Tác giả: Bảo Châu - 09/09/2023
 
Bài viết liên quan